Vi är studentkåren för dig som studerar vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet.

Vi arbetar för att din utbildning och studietid ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Vår verksamhet består av tre centrala delar:
Utbildning - Studiesocialt - Socialt

 

Utbildning

Kårens kärnverksamhet är bevakning av och påverkan på HT-fakulteternas utbildningar för att säkerställa att de håller så hög kvalitet som möjligt.

Läs mer →

Studiesocialt

Hur mår egentligen våra studenter? Hur är studiemiljön idag och hur kan vi påverka den till det bättre? Studiesocialt arbete är en av kårens viktigaste verksamheter.

Läs mer →

Socialt

Vi arrangerar många evenemang såsom sittningar, spelkvällar, språkcafé och även novischperioder för nya studenter i början av varje termin.

Gå in på vår kalender →