Valberedningen

Valberedningen är vi på HTS som hanterar alla inkomna kandidaturer för kårens olika poster och ansvarar så att kårens valprocess ska vara så demokratisk som möjligt.

Valberedningen ansvarar, tillsammans med presidiet, för att utlysa kårens förtroendeposter. Valberedningen tar därefter in kandidaturer, intervjuar kandidater och föreslår vilka personer som ska bli valda till de olika posterna. Det finns en ordförande och fem ledamöter i valberedningen.

Under 16/17 består valberedningen av:
Lars Lukas Olsson - ordförande
Theresa Fuchs - ledamot
Micha Hallberg - ledamot
Pontus Gersne - ledamot

 

Gå in på Engagera dig! för att läsa om hur du skickar in din kandidatur till HTS olika förtroendeposter!

Eftersom valberedningen inte kan valbereda sig själv ska man höra av sig till presidiet om man vill sitta i valberedningen. Vänligen kontakta ordf@hts.lu.se