Studentlund - ett medlemskap, hela studentlivet

 
 
 

Vad är studentlund?

Studentlund är ett medlemskap som består av de så kallade ”tre benen” som utgörs av nationer, Akademiska Föreningen och studentkårerna. Detta medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig många möjligheter att utveckla dig själv och få värdefulla kunskaper och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna.

Vad betyder ett medlemskap?

När du blir medlem i Studentlund blir du medlem i en nation, din kår samt Akademiska föreningen. Medlemskapet ger dig tillgång till allt det som gör Lund till en fantastisk stad att studera i.

 

VAD GÖR NATIONERNA, AKADEMISKA FÖRENINGEN (AF) OCH STUDENTKÅRERNA?

Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar och nattklubbar, men kompletteras bland annat av idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier och bostäder. För att få tillgång till en specifik nations boende så krävs att du är medlem i just den nationen.

Akademiska Föreningen (AF) är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att erbjuda stödfunktioner och lokaler i AF-borgen möjliggörs det för föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv. AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder.

Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.

 

HUR BLIR JAG MEDLEM?

NYA MEDLEMMAR

När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem på www.studentlund.se.  Mer information om hur registrering går till och hur medlemsavgiften betalas, hittar du här.

NUVARANDE MEDLEMMAR

Du som redan är medlem i Studentlund förnyar ditt medlemskap genom att betala din hemskickade terminsräkning. Du kan även betala med kort.
Om du har frågor om din räkning, kontakta i första hand din nation.
Ifall du har en ny adress kan du ändra den via Studentlund.se. Du kan också kontakta din studentkår eller nation.

UNDANTAG

Studenter vid Lunds universitet vars utbildning ges vid annan ort än Lund, distansstudenter samt studenter som åker på utbytestermin från Lunds universitet har möjlighet att teckna medlemskap i enbart studentkår eller i nation och AF.