Valberedningens protokoll

  • 2018/2019

Möte 190425 (Beslut om nomineringar till poster inför val på val-FUM 2 19/20)
Möte 190416 (Beslut om restutlysning av förtroendeposter inför val-FUM 2 19/20)
Möte 190402 (Beslut om utlysning av förtroendeposter inför val-FUM 2 19/20)
Möte 190316 (Beslut om nomineringar till poster inför val på val-FUM 1 19/20)
Möte 190219 (Beslut om utlysning av förtroendeposter inför val-FUM 1 19/20)
Möte 190125 (Beslut om nomineringar till poster inför val på FUM 4 18/19)
Möte 190116 (Beslut om restutlysning av poster inför FUM 4 18/19)
Möte 181129 (Beslut om nomineringar till poster inför val på FUM 3 18/19)
Möte 181109 (Beslut om utlysning av poster inför FUM 3 18/19)
Möte 180928 (Beslut om nomineringar till poster inför val på val-FUM 3 18/19)
Möte 180912 (Beslut om utlysning av poster inför val-FUM 3 18/19)