<<Verksamhet

Gillar du arbetsmarknadsfrågor, frågor som rör HT-studenters konkurrenskraft eller vill arbeta för att du och dina medstudenter ska få bättre jobbmöjligheter efter examen?

Arbetsmarknadsutskottet är kårens senaste utskott och jobbar med frågor som rör arbetsmarknaden för humanister och teologer.

I utskottet får du vara med och aktivt delta i samhällsövergripande diskussioner om HT-studenters roll på arbetsmarknaden och skapa evenemang som kan vara med och stärka HT-studenternas plats på arbetsmarknaden. Du får möjlighet att samarbeta med fakulteten i frågor relaterade till arbetsmarknaden och kan vara med och kartlägga intressanta aspekter av HT-studenters relation till den.


Sidan är för tillfället under konstruktion, men hör av dig till vkos@hts.lu.se om du vill veta mer om vårt arbetsmarknadsarbete.