Vi arbetar för dig som studerar på

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för utbildningsvetenskap

Centrum för mellanösternstudier

Historiska institutionen

Språk- och litteraturcentrum

Filosofiska institutionen

 

Utbildning

Kårens kärnverksamhet är bevakning av och påverkan på HT-fakulteternas utbildningar för att säkerställa att de håller så hög kvalitet som möjligt.

Läs mer →

Studiesocialt

Hur mår egentligen våra studenter? Hur är studiemiljön idag och hur kan vi påverka den till det bättre? Studiesocialt arbete är en av kårens viktigaste verksamheter.

Läs mer →

Socialt

Vi arrangerar många evenemang såsom sittningar, spelkvällar, språkcafé och även novischperioder för nya studenter i början av varje termin.

Gå in på vår kalender →