HTS - studentkåren för dig som studerar på HT-fakulteterna i Lund

Det finns något för alla i vår gemenskap, både för aktiva medlemmar och studenter på HT-fakulteterna! Vi fokuserar på att göra utbildningen på Lunds universitet så bra och rättsäker som möjligt. Genom våra studentråd och utskott ger vi studenterna den bästa studieupplevelsen inom humaniora och teologi. Vi erbjuder också en fantastisk social miljö för alla studenter på kåren genom våra aktiviteter och upplevelser som vi erbjuder studenter. På kåren i Absalon-huset på Språk- och litteraturcentrum kan du värma mat i mikrovågsugn, få gratis kaffe och kan umgås i vårt kuddrum. Välkommen in!

Kåren utgörs av runt 40 förtroendevalda (aktiva medlemmar som driver vår verksamhet), ett presidium (en grupp medlemmar som jobbar heltid med utbildningsfrågor och studentärenden), en kårstyrelse (som stöttar presidiet att utveckla och administrera verksamheten för medlemmar och andra studenter) och ett fullmäktige (som är kårens högst beslutande organ och där man som medlem har möjlighet att bl.a rösta fram nya förtroendevalda). Vi strävar alltid efter att välkomna alla studenter till kåren oberoende vilka förutsättningar man har. Välkommen in!

 

Vi arbetar för dig som studerar på

Bibelvetenskap / Islamologi / Judaistik / Kyrko- och missionsstudier / Religionsbeteendevetenskap / Religionshistoria / Religionsvetenskap och teologi / Religious Roots of Europe / Tros- och livsåskådningsvetenskap / Tvärvetenskapliga kurser / Baskurs för universitetsstudier / Kognitionsvetenskap / Praktisk filosofi / Teoretisk filosofi / Vetenskaplig grundkurs / Historia / Mänskliga rättigheter / Special areas / Antikens kultur och samhällsliv / Arkeologi / Arkeologi och antikens historia / Historisk arkeologi / Historisk osteologi / Journalistik / Mediehistoria / Retorik / Arkivvetenskap / Biblioteks- och informationsvetenskap / Bokhistoria / Etnologi / Digitala kulturer / Förlags- och bokmarknadskunskap / Idé- och lärdomshistoria / Intermediala studier / Konsthistoria och visuella studier / Kulturadministration / Modevetenskap / Museologi / Musikvetenskap / Projektledning och entreprenörskap för humanister / Tillämpad kulturanalys / Visuell kultur / Ämneslärarutbildningen / Arabiska / Barnlitteratur / Danska / Engelska / Europastudier / Filmvetenskap / Franska / Författarskolan / Grekiska (antik och bysantisk) / Grekiska (nygrekiska) / Hebreiska / Isländska / Italienska / Japanska / Jiddisch / Kinesiska / Kognitiv semiotik / Latin / Lingvistik / Litteraturvetenskap / Mellanösternkunskap / PPE programmet/ Rumänska / Ryska / Spanska / Språkkonsultprogrammet / Svenska / Nordiska språk / Svenska för utbytesstudenter / Svenska som andraspråk / Svenska som främmande språk / Syriska / Teaterns teori och praktik / Tyska / Öst- och centraleuropakunskap

 

Har du frågor om...

...din utbildning?
...din studiemiljö?
...karriärmöjligheter?
...kårens verksamhet?

Tveka inte att höra av dig!

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på kåren