Back to All Events

Öppen workshop om Styr och resursutredningen

Fredagen den 1 mars kl. 13:00 organiserar HTS en öppen workshop med fokus på Styr- och resursutredningen.

https://www.facebook.com/events/406542620105625/

Styr- och resursutredningen har nyligen publicerat sitt resultat. Utredningen har undersökt högre utbildnings styrning och resurstilldelning. Bl.a. så föreslår STRUTen: 

- Samlat anslag, uppdelat i en bas och en rörlig del baserad på mängden helårsstudenter (HÅS)
- Helårsprestationer avskaffas - minskad fokus på genomströmning 
- 4-årig överenkommelse (proposition) mellan universitet och stat
- Examenspremie för ämneslärarutbildning och sjukvårdsutbildningar
- Att prislapparna (som styr allokeringen av resurser) avskaffas

Och mycket mer! 

Leder detta till högre nischning? Uppdelning mellan forsknings- och utbildningsuniversitet? Viken inverkan på den fria akademin är den 4-åriga överenskommelsen? Mer pengar till HT? Hur blir det med sammanflättning mellan utbildning och forskning? Så mycket spännande att diskutera! 

Vi kommer utgå från sammanfattning, men det är såklart välkommet att fördjupa sig än mer. 

Tanken är väl att vi kör någon sorts åsiktstorg/seminarium/öppen diskussion beroende på hur många vi blir. Det är utmärkt tillfälle ifall du vill fördjupa dig i universitetsvärldens alfa och omega. 

Länk till utredningen: https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196

Earlier Event: March 1
Expeditionstid/open expedition
Later Event: March 3
Spelkväll