Diskriminering och likabehandling 

Universitetet har ett ansvar att se till att ingen student blir diskriminerad eller orättvist behandlad. Har du upplevt dig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt upplevt kränkande särbehandling kan du vända dig till studentkåren. 

Skärmavbild 2017-10-20 kl. 10.52.46.png

På Lunds Universitet ska alla studenter ha lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Om du skulle bli utsatt för någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling kan du vända dig till kåren. Vi kan hjälpa dig att ta upp denna fråga med ansvariga samt övervaka hanteringen vid fakulteten. För oss är det viktiga din upplevelse av händelsen och värnandet om din personliga integritet

 

Har du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling kan du maila Cornelia Andersson, vice kårordförande med utbildningsansvar, på vkou@hts.lu.se.

Klicka här för att komma till Lunds universitets Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter vid HT fakulteterna

 

VIKTIGT! Det är förbjudet att utsätta någon som har anmält diskriminering för motåtgärder eller straff. Der är också förbjudet att bestraffa någon för att hon eller han har medverkat i en utredning om diskriminering. 

 

Humanistiska och teologiska studentkåren har även en policy för Jämlikhet och likabehandling. Den hittar du här