Det finns något för alla på HTS! Vi har ett brett utbud av uppdrag och aktiviteter där man kan skapa nya roliga projekt, utveckla kårens interna verksamhet eller eller nå ut till alla våra 4000 studenter på olika vis! Du kan lägga din ambitionsnivå för ditt engagemang på vilken nivå som än passar dig: njut av aktiviteterna som besökare, eller bidra till Lunds unika studentliv genom att engagera dig.

Här kan du läsa om våra utskott och några av våra aktiviteter. Om du har några frågor om hur du kan bli aktiv i kåren är du alltid välkommen att kontakta vkos@hts.lu.se.

14440696_1259599834058395_5344297016856406028_n.jpg

Utskott

Utbildningsutskottet, UU

Utbildningsutskottet arbetar med projekt som handlar om utbildning. Projekten kan röra allt ifrån hur mycket lärarledd tid som finns på en utbildning till hur litteraturlistor hanteras på fakulteterna.

Studiesociala utskottet, STUDS

Det studiesociala utskottet arbetar med projekt som handlar om allt kring studenternas studiesociala och arbetsmiljö.

Språkcaféet Café Multilingua

Språkcaféutskottet, även kallat Café Multilingua, anordnar varje onsdag ett språkkafé och en mötesplats för alla som vill utveckla sina kunskaper inom språk i Absalon-huset på SOL.

Sexmästeriet

Sexmästeriet anordnar fester, sittningar, friluftsdagar, pysselkvällar och en massa olika evenemang! Sexmästeriet hjälper också kårens andra verksamhet att anordna roliga aktiviteter.

Arbetsmarknadsutskottet, AMU

Arbetsmarknadsutskottet jobbar med arbetsmarknadsrelaterade frågor, så som hur man kan stärka HT-studenters konkurrenskraft på arbetsmarknaden eller hur man kan samarbeta med fakulteten för att hjälpa studenter att få jobb efter examen.

 
18921707_1525321747486201_314780158571056894_n.jpg
 

Aktiviteter

Spelkvällarna

Kåren har en stor egen spelsamling och varannan söndag bjuder vår spelledare på fika och en rolig spelkväll för alla medlemmar. Gilla spelkvällarnas Facebooksida så du inte missar något av det roliga!

HTS BK

HTS BK är kårens fotbollslag och leds av vår lekledare. Alla kårens medlemmar är välkomna att gå med i laget som tränar och spelar matcher och turneringar mot andra studentkårer.

Lunära Högtiden

Varje vinterhalvår anordnar Lunära kommittén med vår månbas en finsittning för alla humanister och teologer. Vi firar i månens ära och marken som vi äger på vår fantastiska måne.

Arbetsmarknadsdagen Hybrid

Arbetsmarknadsdagarna är till för studenter inom humaniora och teologi för att stärka, ge självförtroende och vara en del i att skapa en identitet för studenterna på HT-fakulteterna.

Studentrådens aktiviteter

Studentråden brukar ha möte en gång i månaden och utöver det kan studentråden anordna sittningar, middagar och andra aktiviteter för studentrådets ledamöter och studenter på sin institution.

Novischperioden

Kåren håller en introduktionsvecka i början av höstterminen och vårterminen. Vi vill att alla nyantagna studenter på HT-fakulteterna känner sig välkomna i Lund! Under veckan får novischer smaka på Lunds studentliv och träffa andra nya studenter. Information om novischperioderna kommer när vi närmar oss terminstart!

18447017_1499672806717762_5884372246386982133_n.jpg