Utskott

HTS har fyra stycken officiella utskott som fokuserar på olika studiesociala och utbildningsrelaterade områden.

Läs här om vad de olika utskotten gör och klicka vidare på länkarna för att läsa mer.


SEXMÄSTERIET

Sexmästeriet är kårens kanske festligaste utskott, bokstavligt talat. Sexmästeriet har sitt fokus i det sociala inom kåren, vilket kan handla om att anordna fester, sittningar eller andra större evenemang. Sexmästeriet arbetar även mot kårens övriga verksamhet och är kåren behjälplig vid sociala evenemang som t.ex anordnas av kårens andra utskott.
Utskottet består av en Sexmästare och åtta ledamöter.

SPRÅKCAFÉUTSKOTTET

Språkcaféutskottet, även kallat Café Multilingua anordnar (nästan) varje onsdag ett språkcafé. Café Multilingua är en mötesplats för kårens alla medlemmar som vill utveckla sina kunskaper inom vissa språk. Här möts folk från hela världen för att utbyta sina språkliga kunskaper.
Utskottet består av en ordförande och åtta ledamöter.

 

STUDIESOCIALA UTSKOTTET

Det studiesociala utskottet arbetar med frågor kring studenternas studiesociala och arbetsmiljö. Detta kan handla om allting ifrån studieplatser till hur våra studenter faktiskt mår i anslutning till och utanför klassrummet. Det studiesociala utskottet arbetar främst i projektform, och med projekt som gynnar och kartlägger våra studenters situation.
Utskottet består av en ordförande som är Vice kårordförande med studiesocialt ansvar samt åtta ledamöter. 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Likt det studiesociala utskottet arbetar utbildningsutskottet i projektform. Utskottet har sitt fokus i utbildningsfrågor och rättssäkerhet. Projekten som utskottet gör har alltid studenternas bästa i fokus och kan handla om allting från hur situationen ser ut med lärarledd tid till hur litteraturlistor hanteras på fakulteterna. Utskottet är även kåren behjälplig i frågor på fakultetsnivå som tas upp i Grundutbildningsnämnden. 
Utskottet består av en ordförande som är Vice kårordförande med utbildningsansvar samt åtta ledamöter.


Vill du kandidera till något av utskotten?

Engagera dig! 

Vill du veta mer om utskotten? Skicka ett mejl till exp@hts.lu.se!