Skärmavbild 2017-09-10 kl. 22.07.50.png

Vill du engagera dig i projekt om utbildningsfrågor?

Utbildningsutskottet (UU) arbetar med projekt som handlar om utbildning. Projekten som utskottet gör har alltid studenternas bästa i fokus och kan röra allt ifrån hur mycket lärarledd tid som finns på en utbildning till hur litteraturlistor hanteras på fakulteterna. Utskottet är även kåren behjälplig i frågor som tas upp i fakultetens Grundutbildningsnämnd.

Utskottet består av en ordförande som är vice kårordförande med utbildningsansvar samt åtta ledamöter.

Vill du ta kontakt med utskottet? Vänligen maila utskottets ordförande, kårens vice ordförande med utbildningsansvar via vkou@hts.lu.se

 

Verksamhetsår 19/20 består utskottet av

Cornelia Andersson
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Ordförande i Utbildningsutskottet

Axel Lindberg
Ledamot

Johanna Isaksson
Ledamot

Utbildningsutskottet letar efter nya ledamöter! Har du frågor om verksamheten eller vill veta mer om hur du gör för att gå med? Hör av dig på vkou@hts.lu.se 

 

Utbildningsutskottet har släppte sin rapport om kursutvärderingar på HT-fakulteterna under hösten 2016. Du kan läsa den här genom att klicka på bilden.