Utbildning

 

Kårens främsta uppgift är att bevaka utbildningarna på Humanistiska och teologiska fakulteterna, genom att säkra studenternas inflytande när det gäller utbildning och studiemiljö.

Har du frågor om din utbildning? HTS är ett stöd och en hjälp för studenter som vill delta i påverkansarbete på Lunds universitet. Kåren är också ett stöd för den som stöter på problem med exempelvis kursplaner, litteraturlistor, handledning, studiemiljöer, diskriminering, m.m.

HTS har en vice kårordförande med utbildningsansvar som arbetar heltid med utbildningsfrågor och är ordförande i utbildningsutskottet.

Varje institution vid HT-fakulteterna, samt Centrum för mellanösternstudier, har ett studentråd. Där sitter studenter som bevakar utbildningarna på just deras institution.

 
 

OM DU VILL TA HJÄLP AV ETT STUDENTRÅD

STEG 1

Om du upplever ett problem vänder du dig till ditt studentråd.

STEG 2

Studentrådet försöker lösa problemet genom en dialog med institutionsledningen, prefekt och studierektor.

STEG 3

Om det inte går att lösa problemet den vägen skickas ärendet vidare till kårens presidium som då tar hand om det.

 

Kontaktuppgifter till studentråd hittar du här. 
Kontakt med presidium: vkou@hts.lu.se eller ring 073 875 57 44

Tveka inte att ta kontakt med oss om du stöter på problem i din utbildning

 
 

PÅVERKANSARBETE PÅ FLERA OLIKA NIVÅER

Studentråd

Om du som student upplever ett problem med din utbildning eller den studiesociala arbetsmiljön, är det till studentrådet du ska vända sig. Studentråd består av studenter som studiebevakar sin institution genom att gå skyddsronder och vara studentrepresentanter i institutionsstyrelserna. Studentråd har också egna sociala aktiviteter såsom sittningar, grillkvällar med mera.

Vill du gå med i ett studentråd? →

Kårens Fullmäktige

Fullmäktige (FUM) är kårens högsta beslutande organ och består av personvalda representanter från HT- fakulteternas olika utbildningar. FUM antar alla styrdokument som kåren använder och väljer studentrepresentanter till kårens förtroendeposter.

Intresserad av FUM? →

NATIONELL NIVÅ

Genom Sveriges förenade studentkårer (SFS) bedriver HTS tillsammans med studentkårer från hela Sverige påverkansarbete mot riksdag och regering. 

Läs mer på SFS hemsida. →

Fakultetsnivå

HTS bevakar alla utbildningar som ges av de Humanistiska och teologiska fakulteterna samt Centrum för mellanösternstudier. I fakultetens nämnder och styrelser fattas beslut som berör våra utbildningar och den forskning som bedrivs på området.

Kårens förtroendeposter internt och externt. →

Universitetsnivå

Genom samarbetsorganet Lunds universitets studentkårer (LUS) bedriver HTS tillsammans med andra kårer påverkansarbete mot Lunds universitet på central nivå.

Läs mer på LUS hemsida. →

Studiesocial nivå

HTS studiesociala utskott arbetar med frågor kring studenternas studiesociala situation och arbetsmiljö. Detta kan handla om allt ifrån studieplatser till hur våra studenter faktiskt mår i anslutning till och utanför klassrummet.

Vill du läsa mer om Studiesociala utskottet? 


 

 

Rättighetslistan

Du som student på Lunds universitet har både skyldigheter och rättigheter. Studentråden och presidiet använder oss av Rättighetslistan när vi hjälper dig som stött på problem i din utbildning.

Klicka på bilden för att läsa Rättighetslistan

 

Vill du engagera dig i projekt om utbildningsfrågor?

Utbildningsutskottet (UU) arbetar med projekt som handlar om utbildning. Projekten som utskottet gör har alltid studenternas bästa i fokus och kan röra allt ifrån hur mycket lärarledd tid som finns på en utbildning till hur litteraturlistor hanteras på fakulteternaUtskottet är även kåren behjälplig i frågor som tas upp i fakultetens Grundutbildningsnämnd. Utskottet består av en ordförande som är vice kårordförande med utbildningsansvar samt åtta ledamöter. 

 

Utbildningsutskottet 16/17 består av:

Daniel Kraft - Ordförande
Annika Ruge - Ledamot
Elisabeth Jensen Haverling - Ledamot
Alexander Nymark  - Ledamot
Caroline Ljungqvist - Ledamot
Christopher Sandersjöö - Ledamot
Marcus Romedahl - Ledamot
Anna Hyll - Ledamot

Vill du ta kontakt med utskottet? Vänligen maila utskottets ordförande, tillika kårens vice ordförande med utbildningsansvar på: vkou@hts.lu.se

Utbildningsuitskottet har precis släppt sin rapport om utvärderingar på HT. Läs den här. Klicka på bilden.

Utbildningsuitskottet har precis släppt sin rapport om utvärderingar på HT. Läs den här. Klicka på bilden.