Styrelsen är insatt i kårens arbetsuppgifter och hjälper presidiet i deras arbete.

Styrelsen består av presidiet och fem personer som har blivit valda av Fullmäktige. De har ekonomisk beslutanderätt rörande många frågor och sköter vissa av presidiets arbetsuppgifter. Styrelsen är en flexibel arbetsgrupp som gör insatser där det behövs för tillfället. 

 

Styrelsen har en kontaktperson, Marcus Romedahl, som du vända dig på marcus.romedahl(snabel-a)gmail.com om du har frågor eller funderingar som du inte vill ta direkt med presidiet. 

 
DSC_0024.JPG
 

Styrelsen för Verksamhetsår 18/19

Gustav Ekström
Kårordförande

Elisabeth Jensen Haverling
Vice kårordförande med utbildningsansvar (VKOU)

Saga Cornelius
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (VKOS)

My Bodin
Ledamot

Linnea Karlsson
Ledamot
Ekonomiskt ansvarig

Marcus Romedahl
Ledamot
Kontaktperson och ansvarig för
JLM-frågor

Mikael Skäppegård
Ledamot

Timothé Ramboazanaka
Ledamot