Styrelsen är insatt i kårens arbetsuppgifter och rådgiver presidiet i deras arbete.

Styrelsen består av presidiet och fem personer som har blivit valda av Fullmäktige. De har ekonomisk beslutanderätt rörande många frågor och sköter vissa av presidiets arbetsuppgifter. Styrelsen är en flexibel arbetsgrupp som gör insatser där det behövs för tillfället. 

 

Styrelsens kontaktperson är Nils Rood och till honom kan du vända dig om du har frågor eller funderingar som du inte vill ta direkt med presidiet. 

 

Styrelsen för Verksamhetsår 17/18

Linnea Karlsson
Ledamot
Ekonomiskt ansvarige

Nils Rood
Ledamot
Styrelsens kontaktperson
Kontaktperson för JLM
nils.rood.576@student.lu.se

Gustav Ekström
Ledamot

My Bodin
Ledamot

Lovisa Tillström
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Rasmus Silfver
Ledamot

Alexander Nymark
Vice kårordförande med utbildningsansvar och styrelsens sekreterare 

Oskar Hansson
Kårordförande och styrelsens mötesordförande