Styrelsen är insatt i kårens arbetsuppgifter och rådgiver presidiet i deras arbete.

Styrelsen består av presidiet och fem personer som har blivit valda av Fullmäktige. De har ekonomisk beslutanderätt rörande många frågor och sköter vissa av presidiets arbetsuppgifter. Styrelsen är en flexibel arbetsgrupp som gör insatser där det behövs för tillfället. 

 

Styrelsen har en kontaktperson som du vända dig om du har frågor eller funderingar som du inte vill ta direkt med presidiet. 

 

Styrelsen för Verksamhetsår 18/19

Gustav Ekström
Kårordförande

Elisabeth Jensen Haverling
Vice kårordförande med utbildningsansvar (VKOU)

Saga Cornelius
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (VKOS)

My Bodin
Ledamot

Linnea Karlsson
Ledamot

Marcus Romedahl
Ledamot

Mikael Skäppegård
Ledamot