Styrelsen är insatt i kårens arbetsuppgifter och rådgiver presidiet i deras arbete.

Styrelsen består av presidiet och fem personer som har blivit valda av Fullmäktige. De har ekonomisk beslutanderätt rörande många frågor och sköter vissa av presidiets arbetsuppgifter. Styrelsen är en flexibel arbetsgrupp som gör insatser där det behövs för tillfället.

 

Styrelsen för Verksamhetsår 16/17

August Lindberg
Ledamot

Marina Hansson
Ledamot

Saga Cornelius
Ledamot
Styrelsens kontaktperson*

Joel Bertilsson
Ledamot
Ekonomiskt ansvarige**

Sissela Sjöberg
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Daniel Kraft
Vice kårordförande med utbildningsansvar och styrelsens sekreterare 

Amanda Bjernestedt
Kårordförande och styrelsens mötesordförande

 

*STYRELSENS KONTAKTPERSON

Vald i styrelsen att fungera som kårens kontaktperson ifall presidiet ej skulle vara tillgängliga eller om en person önskar tala med någon utanför presidiet av olika anledningar.

Styrelsens kontaktperson 16/17 är Saga Cornelius och kan nås via saga.cornelius@gmail.com

 

**EKONOMISKT ANSVARIG

Vald i styrelsen att vara behjälplig i kårens ekonomiska frågor.


protokoll

16/17

Styrelse 19
Styrelse 18
Styrelse 17
Styrelse 16
Styrelse 15
Styrelse 14
Styrelse 13
Styrelse 12
Styrelse 11
Styrelse 10
Styrelse 9
Styrelse 8
Styrelse 7
Styrelse 6
Styrelse 5
Styrelse 4
Styrelse 3
Styrelse 2
Styrelse 1

15/16

Styrelse 12
Styrelse 11
Styrelse 10
Styrelse 9
Styrelse 8
Styrelse 7
Styrelse 6
Styrelse 5
Styrelse 4
Styrelse 3
Styrelse 2
Styrelse 1


Mötet ej beslutsmässigt
Mötet ej beslutsmässigt


Mötet ej beslutsmässigt

Protokoll innan 15/16 hittar du här