Styrelsen är insatt i kårens arbetsuppgifter och hjälper presidiet i deras arbete.

Styrelsen består av presidiet och fem personer som har blivit valda av Fullmäktige. De har ekonomisk beslutanderätt rörande många frågor och sköter vissa av presidiets arbetsuppgifter. Styrelsen är en flexibel arbetsgrupp som gör insatser där det behövs för tillfället. 

 

Styrelsen har en kontaktperson, Marcus Romedahl, som du vända dig på marcus.romedahl(snabel-a)gmail.com om du har frågor eller funderingar som du inte vill ta direkt med presidiet. 

 

Styrelsen för Verksamhetsåret 19/20

Linnea Karlsson
Kårordförande

Cornelia Andersson
Vice kårordförande med utbildningsansvar (VKOU)

Marina Hansson
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (VKOS)

Anna Johansson
Ledamot

Kristina Cekanovic
Ledamot

Felicia Åstrand
Ledamot

Nils Rood
Ledamot