Arbetsmiljö, stress, tentaångest och studenternas engagemang. Vi vill ta reda på allt!

Det studiesociala utskottet arbetar med frågor kring studenternas studiesociala och arbetsmiljö. Detta kan handla om allting ifrån studieplatser till hur våra studenter faktiskt mår i anslutning till och utanför klassrummet. Det studiesociala utskottet arbetar främst i projektform och med projekt som gynnar och kartlägger våra studenters situation.

Kontakta utskottet genom att maila utskottets ordförande, kårens vice ordförande med studiesocialt ansvar via vkos@hts.lu.se

Verksamhetsår 18/19 består det studiesociala utskottet av

Saga Cornelius
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar
Ordförande i Studiesociala utskottet

Micha Hallberg
Ledamot

Sofie Zarl
Ledamot

 

Studiesociala utskottet letar efter nya ledamöter! Har du frågor om verksamheten eller vill veta mer om hur du göra för att gå med i utskottet? Skriv till vkos@hts.lu.se

 

2018 gav utskottet ut en sammanställning från en undersökning om "Stress, studier och sociala engagemang" Den kan du läsa Här

 

2015 gav utskottet ut en rapport om antalet studieplatser som finns på HT-fakulteterna.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.