Studiesoicala utskottet

Hur ser arbetsmiljön ut på universitetet? Vilken typ av student blir mest stressad över att plugga? Vad är egentligen "tentaångest"? STUDS vill ta reda på detta!

 

Det studiesociala utskottet arbetar med frågor kring studenternas studiesociala och arbetsmiljö. Detta kan handla om allting ifrån studieplatser till hur våra studenter faktiskt mår i anslutning till och utanför klassrummet. Det studiesociala utskottet arbetar främst i projektform och med projekt som gynnar och kartlägger våra studenters situation.

Utskottet består av en ordförande som är Vice kårordförande med studiesocialt ansvar samt åtta ledamöter. 
16/17 består utskottet av:

Sissela Sjöberg - Ordförande
Nils Rood - Ledamot
Saga Cornelius - Ledamot
Emelie Apelgren  - Ledamot
Susanna Svensson - Ledamot

 
 
 

STUDS verksamhetsår 14/15 gav ut en rapport om antalet studieplatser som finns på HT-fakulteterna.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.  


Vill du komma i kontakt med utskottet?

Vänligen maila utskottets ordförande, tillika kårens Vice ordförande med studiesocialt ansvar på: vkos@hts.lu.se