Studerandeskyddsombud (SSO) 

Universitetet har ett ansvar för studenternas arbetsmiljö. För att kåren ska kunna företräda studenterna i frågor som rör den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön finns studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden för vidare brister i arbetsmiljön till den ansvarige eller till kåren.

Om du som student upptäcker brister i arbetsmiljön kan du vända dig prefekten eller till ditt skyddsombud vilket du når genom ditt studentråd kontaktuppgifter hittar du här.   

Har du frågor om studerandeskyddsombuden eller undrar hur du går tillväga för att vara skyddsombud maila vice kårordförande med studiesocialt ansvar på vkos@hts.lu.se