Studerandeskyddsombud (SSO) 

Universitetet har ett ansvar för studenternas arbetsmiljö. För att kåren ska kunna företräda studenterna i frågor som rör den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön finns studerandeskyddsombud i varje studentråd.

Studerandeskyddsombud bevakar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sin institution och deltar i ett nätverk tillsammans med de andra studerandeskyddsombuden och huvudstuderandeskyddsombudet.

Om du som student upptäcker brister i arbetsmiljön kan du vända dig till prefekten på din institution eller till ditt studentråd. Kontaktuppgifter till ditt studentråd hittar här.

Har du frågor om arbetsmiljö eller undrar hur du går tillväga för att bli studerandeskyddsombud kan du maila kårens huvudstuderandeskyddombud och vice kårordförande med studiesocialt ansvar på vkos@hts.lu.se.