Studentärenden 

Som studentkår vill vi bevaka utbildningarna vid HT fakulteterna,detta gäller både vad som händer i föreläsningsalarna och i arbetsmiljön. För att kunna hantera synpunkterna på utbildningen kan du som student rapportera in ett studentärende. Beroende på ärendets typ tas ärendet upp av antingen studentråden, studerandeskyddsombuden, styrelsen, institutionen eller fakulteten.

 

 Att rapportera in ett ärende bidrar till att skapa överblick över studenternas situation vid de Humanistiska och Teologiska fakulteterna, samt gör att vi kan göra insatser där det behövs. Ett ärende kan vara allt mellan att det är kallt i föreläsningssalarna till att betyg inte rapporterats in i Ladok till diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Vill du rapportera in ett studentärende mailar du till Elisabeth Jensen Haverling, vice kårordförande med utbildningsansvar, på vkou@hts.lu.se. Du kan även maila ditt studentråd. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Du kan även fylla i formuläret Klaga som du hittar här. Där har du också möjlighet att lämna anonyma klagomål.