Studentärenden 

Som studentkår bevakar vi utbildningarna vid HT-fakulteterna. Detta gäller både själva utbildningen och det som händer i föreläsningssalarna men också den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Kåren hjälper också studenter som stött på problem under sin utbildning.

Har du upplevt problem med din utbildning kan du rapportera in ett studentärende.

Att rapportera in ett ärende bidrar till att skapa överblick över studenternas situation vid HT-fakulteterna, samt gör att vi kan göra insatser där det behövs. Ett ärende kan vara allt mellan att det är kallt i klassrummet till att betyg inte rapporterats in i Ladok till diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Vill du rapportera in ett studentärende mailar du till Cornelia Andersson, vice kårordförande med utbildningsansvar, på vkou@hts.lu.se, eller kommer in på kansliet under våra öppettider. Du kan även fylla i formuläret Klaga som du hittar här. Där har du också möjlighet att lämna anonyma klagomål.

Vill du läsa kårens riktlinjer för hantering av studentärenden kan du göra det här.