Vill du påverka din utbildning? Gå med i ditt studentråd! 

Vill du diskutera frågor relaterade till ditt program eller din kurs? Vill du ranta med andra studenter om tråkig kurslitteratur, för få eluttag eller för långa föreläsningar?

Gå med i ditt studentråd! Här finns andra studenter som studerar på samma institution som du och vill påverka sin utbildning.

Studentråden är grunden för all kårverksamhet. Det är härifrån vi bevakar och påverkar utbildningen på alla institutioner på HT-fakulteterna.

Det är viktigt att studentråden har representanter från så många program och kurser på sin institution som möjligt, så oavsett om du pluggar ett program eller en 7,5 poängskurs är du välkommen att gå med i ditt studentråd.

Om du är sugen på att engagera dig i kåren är studentrådet ofta ett bra ställe att börja! Du kan mejla direkt till ditt studentråd om du är sugen på att gå med. Om du är osäker på vilket studentråd som ditt program eller din kurs tillhör, mejla vkou@hts.lu.se. 

Kontaktuppgifter till våra studentråd 19/20

Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter (Historiska institutionen)
För dig som pluggar historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier

Ordförande: Alexander Johansson
Studerandeskyddsombud: Emma Svensson
Kontakt: studentradhist@hts.lu.se


Filosofiska studentrådet (Filosofiska institutionen)
För dig som pluggar filosofi och kognitionsvetenskap

Ordförande: Samuel Carlsson
Studerandeskyddsombud: Alexander Nymark
Kontakt: studentradfil@hts.lu.se


Utbildningsvetenskapliga studentrådet (Utbildningsvetenskapliga institutionen)
För dig som pluggar ämneslärarutbildning

Ordförande: -
Studerandeskyddsombud: -
Kontakt: uradet@hts.lu.se


SOL:s studentråd (Språk- och litteraturcentrum)
För dig som pluggar språk, språkvetenskap, litteratur, kognitiv semiotik, europastudier, mellanösternstudier, öst- och centraleuropakunskap, författarskolan och teaterns teori och praktik

Ordförande: Axel Lingberg
Studerandeskyddsombud: -
Kontakt: studentradsol@hts.lu.se


Arkeologiska studentrådet (Arkeologiska institutionen)
För dig som pluggar arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och antikens historia

Ordförande: -
Studerandeskyddsombud: -
Kontakt: studentradark@hts.lu.se


CTR:s studentråd (Centrum för teologi och religionsvetenskap)
För sig som pluggar teologi, religionsvetenskap, religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier och tros- och livsåskådningsvetenskap

Ordförande: Kathleen Myrenstam
Studerandeskyddsombud: -
Kontakt: studentradctr@hts.lu.se


Modevetenskapliga studentrådet (Institutionen för kulturvetenskaper)
För dig som pluggar modevetenskap

Ordförande: Julia Berg
Studerandeskyddsombud: Anders Persson och Michelle Andersson
Kontakt: studieradmov@gmail.com


Kulturvetenskapliga studentrådet (Institutionen för kulturvetenskaper)
För dig som pluggar arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadshistoria, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, museologi, musikvetenskap, projektledning och entreprenörskap

Ordförande: Marcus Romedahl
Studerandeskyddsombud: Mikael Skäppegård
Kontakt: studentradkultvet@hts.lu.se


Handbok för studentråd är en handbok som riktar sig till dig som leder ett studentråd eller är med i ett studentråd. I handboken kan du hitta en del vägledning och det finns även en kort ordlista som kan vara till hjälp.

 
Klicka på bilden för att läsa handboken i en ny flik.

Klicka på bilden för att läsa handboken i en ny flik.