Påverkansarbete på olika nivåer

Från institutionsnivå till nationell nivå utövar kåren påverkansarbete genom studentrepresentanter och ombud som talar för studenternas bästa och kämpar för att påverka alla studenters utbildning och levnadssätt till det bättre.

 
 
IMG_2346.jpg

Studentråd - intitutionsnivå

Studentråd tar emot åsikter från studenter på sin egen institution och apterar ärenden som handlar om utbildningen nära dem själva.

 
Skärmavbild 2017-09-10 kl. 15.13.57.png

Kårens förtroendeposter - fakultetsnivå

Kåren utbildningsbevakar alla utbildningar som ges av de Humanistiska och teologiska fakulteterna och detta är möjligt genom våra studentrepresentanter som sitter i alla beslutande organ.

 
0z77ys5phyb4xsqsggkk.png

Kårens externa förtroendeposter - Universitetsnivå

Genom paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer (LUS) bedriver HTS påverkansarbete på central nivå tillsammans med de andra nio kårerna på Lunds universitetet.

 
sfs_logo_cmyk_text.jpg

Sveriges förenade studentkårer - Nationell nivå

HTS är medlem i Sveriges förenade studentkårer (SFS) som bedriver påverkansarbete mot riksdag och regering.