Påverkansarbete på olika nivåer

Från institutionsnivå till nationell nivå utövar kåren påverkansarbete genom studentrepresentanter och ombud som talar för studenternas bästa och kämpar för att påverka alla studenters utbildning och levnadssätt till det bättre.

 
 
IMG_2346.jpg

Studentråd - institutionsnivå

Studentråden tar emot åsikter från studenter och bevakar utbildningarna på sin egen institution.

 
Skärmavbild 2017-09-10 kl. 15.13.57.png

Kårens förtroendeposter - fakultetsnivå

Kåren tillsätter studentrepresentanter i flera olika organ på fakultetsnivå, som till exempel fakultetsstyrelsen, grundutbildningsnämnden och lärarförslagsnämnden.

 
0z77ys5phyb4xsqsggkk.png

Kårens externa förtroendeposter - Universitetsnivå

Genom paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer (LUS) bedriver HTS påverkansarbete på central nivå tillsammans med de andra nio kårerna på Lunds universitetet.

 
sfs_logo_cmyk_text.jpg

Sveriges förenade studentkårer - Nationell nivå

HTS är medlem i Sveriges förenade studentkårer (SFS) som bedriver påverkansarbete mot riksdag och regering.