Protokoll

Det sägs att kårminnet är kort, och därför är det viktigt att alla möten och dylikt protokollförs på ett korrekt och bra sätt som gör det enkelt för framtidens kåraktiva att följa vad som gjordes, sades och beslutades.

Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ, och här fattas stora strategiska beslut som rör hela kårens verksamhet. Det är också fullmäktige som tillsätter kårens alla förtroendeposter.

Styrelsen består av presidiet och fem personer som har blivit valda av fullmäktige. De fattar de beslut som behöver fattas som en del av kårens dagliga verksamhet, har ekonomisk beslutanderätt rörande många frågor och fungerar som en flexibel arbetsgrupp som gör insatser där det behövs för tillfället. 

Två av kårens utskott är studiesociala utskottet och utbildningsutskottet. Utskotten arbetar i projektform med fakultetsövergripande frågor om studiesociala frågor respektive utbildningsfrågor.

Valberedningen fattar beslut om vilka poster som ska utlysas och vilka personer som ska nomineras till förtroendeposterna. Valberedningen finns till för att underlätta fullmäktiges arbete.