Presidiet utgörs av tre presidialposter: Kårordförande, Vice kårordförande med utbildningsansvar och Vice kårordförande med studiesocialt ansvar.

Presidiet är förtroendevalda av kårfullmäktige att leda kåren i det dagliga arbetet och vara kårens ansikte utåt. Tillsammans med styrelsen leder presidiet kårens förtroendevalda för en fungerade och bra verksamhet.

 

KÅRORDFÖRANDE

Linnea Karlsson
Telefon: 070-443 21 82
e-post: ordf@hts.lu.se

Linnea har det övergripande ansvaret för kårens verksamhet, externa relationer, den interna organisationen och kårens ekonomi. Hon är också kårens presstalesperson.

 

VICE KÅRORDFÖRANDE MED UTBILDNINGSANSVAR

Cornelia Andersson
Telefon: 073-875 57 44
E-post: vkou@hts.lu.se

Cornelia har ansvar för kårens utbildningsfrågor. Hon håller kontakt med studentråden, bevakar rådande utbildningsläge och hanterar individuella studentärenden.

 

VICE KÅRORDFÖRANDE MED STUDIESOCIALT ANSVAR

Marina Hansson
Telefon: 070-453 98 19
E-post: vkos@hts.lu.se

Marina har ansvar för kårens studiesociala arbete. Hon leder arbetet med studerandeskyddsombud och ansvarar för kommunikationen. Hon arbetar även med novischverksamheten och andra sociala aktiviteter.