Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) är kåren för dig som studerar vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

 

Introduktion

HTS bildades år 2010 som en sammanslagning mellan Lunds Humanistkår och Lunds Teologkår. 

HTS kansli ligger i Absalonhuset på Språk- och litteraturcentrum (SOL). Härifrån driver vi vår verksamhet för HT-studenter som håller till vid SOL, LUX och Campus Helsingborg. Som medlem i HTS är du välkommen att ta del och dra nytta av allt som kåren kan erbjuda.

 

 


UTBILDNINGS-BEVAKNING

HTS främsta uppgift är att bevaka utbildningarna på humanistiska och teologiska fakulteterna, genom att säkra studenternas inflytande när det gäller utbildning och studiemiljö.

Kåren arbetar för att utbildningarna och allt däromkring håller högsta kvalitet. Utbildningsbevakningen sker främst genom våra studentråd och studentrepresentanter, samt genom kårens olika utskott och fullmäktige.

 

STUDENTFACKLIG VERKSAMHET

Kåren bedriver även studentfackligt arbete. HTS är ett stöd och en hjälp för studenter som stöter på problem i sin utbildning. Dessa problem kan exempelvis röra sig om kursplaner, litteraturlistor, handledning, studiemiljöer, diskriminering, m.m.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du stöter på problem i din utbildning.

 


PÅVERkANsarbete PÅ LOKAL OCH NATIONELL NIVÅ

Genom Lunds Universitets Studentkårer (LUS) och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) arbetar HTS med påverkansarbete mot Lunds universitet, Lunds kommun, Region Skåne samt riksdag och regering. Med andra studentkårer, i Lund och i Sverige, arbetar vi för att förbättra studenters tillvaro även utanför föreläsningssalarna.

 

SOCIALA EVENEMANG

HTS arrangerar sociala evenemang som du som medlem är hjärtligt välkommen till!

Är du ny student kan du delta i vår novischperiod som sker i början av varje termin. Är du en språkälskare får du verkligen inte missa Café Multilingua! Är du intresserad av vad arbetsmarknaden har att erbjuda när du är färdig med din utbildning ska du besöka vår arbetsmarknadsdag Hybrid. Du är även välkommen på våra ryktbara sittningar som arrangeras av kårens egna Sexmästeri, och på våra spelkvällar som inträffar varje ojämn söndag.