Lunära kommittén har den stora äran att välkomna alla HTS medlemmar till Lunära Högtiden 2019!

(Information in English can be found further down on the page)

Den 23 februari 2019 är det ännu en gång dags för alla Lunds humanister och teologer att samlas för att fira månen under Lunära högtiden i Pelarsalen.

Det är få som vet när eller hur Lunära Högtiden började, men det ryktas om att den har funnits lika länge som det har funnits humanister och teologer. HTS äger en bit mark på månen (en ungefärlig storlek av Skåne) och detta firar vi varje vinterår med en stor fest. Önskan som fortfarande finns kvar efter alla dessa år är att vi en dag ska kunna bygga studentbostäder på månen, och en gång för alla lösa humanist- och teologistudenternas bostadsbrist. Tills den dagen kommer firar vi månen under ett lunärt spektakel: Lunära Högtiden.

Lunära högtiden är ett event för medlemmar i Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) samt för särskilt anmodade gäster.

Anmälan

Anmälan är nu öppen för de gäster som har fått en särskild anmodan! Som särskilt anmodad gäst har du företräde till och med den 20 januari.

Anmälan för HTS medlemmar är öppen mellan den 21 januari och den 3 februari, och anmälningslänken kommer att publiceras här när anmälan öppnar.

Schema

18.00 Dörrarna öppnas och fördrink serveras

18.30 Dörrarna stängs och ordenskapitel inleds

19.30 Till bords

23.00 Taffeln bryts

0.00 Eftersläpp i AF Borgen (gemensamt med Snapphanefesten)

Betalning

Betalning sker till Bankgiro 5974-3666 eller Swish 123-221 34 60.

Pengarna behöver vara HTS till handa senast den 4 februari.

Märk betalningen med ditt namn så att vi vet att just du har betalat! Du kommer inte att få något bekräftelsemejl efter att vi har tagit emot din betalning.

kostnad

Kostnaden för Lunära högtiden är enligt följande:

Trerättersmiddag med tillhörande ordenskapitel - 800 kr

Alkoholpaket - 50 kr

Eftersläppsbiljett - 50 kr

Medalj - 70 kr

Meny

Förrätt: Alrökt lax, rostad vitlöksmajonnäs, bakad Viken tomat, fänkålscrudité, dill.

Huvudrätt: Ankbröst med senapsfrösyltad lökkompott på rödlök, potatispuré med Gruyère, halstrad palsternacka, rödvinssky.

Efterrätt: Äppelmunk, myltade hjortron, mörk chokladsorbet, rostade pistaschnötter.

Veganska alternativ till varje rätt kommer att finnas.

Till maten serveras ett dryckespaket bestående av vin (med eller utan alkohol) samt punsch eller ett alkoholfritt alternativ till punsch.

Klädkod

Klädkoden för Lunära högtiden är mörk kostym. Detta innebär att du bär helfärgad kostym i en mörk färg med ljus skjorta och slips eller fluga, alternativt en klänning som är under ditt knä i längd.

Medaljer

Som deltagare på Lunära högtiden kan du välja att köpa till den Lunära medaljen. Medaljen kommer i tre grader, som man tilldelas enligt följande system:

Lunära medaljen av första graden tilldelas deltagare på sin första Lunära högtid.

Lunära medaljen av andra graden tilldelas deltagare på sin tredje Lunära högtid.

Lunära medaljen av tredje graden tilldelas deltagare på sin sjätte Lunära högtid.

Frågor

Har du några frågor? Tveka inte att mejla lunarahogtiden@hts.lu.se!

 

The Lunar committee has the great honour of inviting all of HTS members to the Lunar Festivities of 2019!

On February 23rd of 2019, it is once again time for all the humanists and theologists of HTS to gather and celebrate the moon in the Lunar Festivities.

Not many people know when or how the Lunar Festivities begun, but rumour has it that it has been around for just as long as there has been humanists and theologists. HTS owns a bit of land on the moon (about the size of Skåne), and celebrate this every winter by hosting a great party. After all these years, we still wish that we one day will be able to build student housing on the moon and solve the problem with housing shortage for students of humanities and theology once and for all. Until that day comes, we celebrate the moon with our Lunar Festivities.

The Lunar Festivities is an event for members of The Student Union for Humanities and Theology (HTS) and for especially invited guests.

Registration

The registration period is now open for the guests who have received a special invitation! As an invited guest you can register early until January 20th.

The registration för HTS members is open between January 21st and February 3rd, and the link will be published here when it opens.

Schedule

18.00 The doors open and predrinks are served

18.30 The doors close and the Lunar chapter begins

19.30 The dinner starts

23.00 The dinner ends

0.00 After party in AF Borgen (together with Snapphanefesten)

Payment

Payment is done to Bankgiro 5974-3666 or to Swish 123-221 34 60.

The money must have reached HTS no later than February 4th.

Mark the payment with you name so that we know that you have payed! You will not receive a confirmation by e-mail when we receive your payment.

PRICEs

The prices of the Lunar Festivities are as following:

Three course dinner including the Lunar chapter - 800 kr

Alcohol package - 50 kr

After party ticket - 50 kr

Medal - 70 kr

Menu

First course: Alder smoked salmon, roasted garlic mayonnaise, baked Viken tomato, fennel crudité, dill.

Main course: Duck breast with mustard seed pickled red onion compote, potato puree with Gruyère, fried parsnip, red wine sauce.

Dessert: Apple donut, cloudberries, dark chocolate sorbet, roasted pistachios.

Vegan options will be available to each course.

The food is served with a drink package consisting of wine (with or without alcohol) and punsch or a non-alcoholic option to punsch.

Dress code

The dress code of the Lunar festivities is dark suit and tie. This means that you wear a one coloured dark suit with a light coloured shirt and a tie or bowtie. You can also wear a dress which goes below your knee in length.

Medals

As a guest at the Lunar Festivities you can choose to buy the Lunar medal. The medal comes in three degrees, and are awarded as follows:

The first degree Lunar medal is awarded to guests at their first Lunar festivities.

The second degree Lunar medal is awarded to guests at their third Lunar festivities.

The third degree Lunar medal is awarded to guests at their sixth Lunar festivities.

Questions

Do you have any questions? Don’t hesitate to contact lunarahogtiden@hts.lu.se.