Har du frågor om din utbildning eller ett studentärende som du vill ta upp med kåren?

Om man som student upplever ett problem med sin utbildning eller den studiesociala arbetsmiljön, är det till vice kårordförande med utbildningsansvar man ska vända sig. Det kan vara allt från att man inte har fått några scheman eller litteraturlistor till att man har blivit illa behandlad eller anklagad för fusk.

HTS vice kårordförande med utbildningsansvar arbetar heltid med utbildningsfrågor och att hjälpa studenter med studentärenden. Du kan maila till vkou@hts.lu.se eller komma in på kansliet under våra öppettider om du har några frågor rörande din utbildning eller om du vill rapportera in ett studentärende.

Du kan även skicka in ett studentärende via formuläret Klaga som du hittar i listan till vänster eller under kontaktuppgifter nedan. Där har du möjlighet att skicka in ett klagomål anonymt.

 

Kontaktuppgifter

Formuläret Klaga hittar du här.

E-mail: vkou@hts.lu.se
Telefonnummer: 073 875 57 44

Kontaktuppgifter till studentråd hittar du här.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du stöter på problem i din utbildning.

Har du frågor om Studentlundsmedlemskap eller något annat som inte rör din utbildning kan du klicka här för att kontakta kåren.