Har du frågor om ditt utbildning eller ett studentärende som du vill ta upp med kåren?

HTS är ett stöd och en hjälp för studenter som vill delta i påverkansarbete på Lunds universitet. Kåren är också ett stöd för den som stöter på problem med exempelvis kursplaner, litteraturlistor, handledning, studiemiljöer, diskriminering, m.m.

HTS har en vice kårordförande med utbildningsansvar som arbetar heltid med utbildningsfrågor och är ordförande i utbildningsutskottet.

Varje institution vid HT-fakulteterna har ett studentråd. Här finns studenter som bevakar utbildningarna på just deras institution.

 

Kontaktuppgifter

E-mail: Vkou@hts.lu.se
Telefonnummer: 073 875 57 44

Kontaktuppgifter till studentråd hittar du här. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du stöter på problem i din utbildning.