SFS fullmäktige 2017


Medlemskårerna träffas varje år på SFS fullmäktige (SFSFUM). SFSFUM består av 349 mandat. Totalt brukar ca 300 personer vara närvarande under SFSFUM.

På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller medlemmar från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

HTS har fyra ombud som kommer att åka till Lindköping och representera kårens åsikter gentemot SFS. De fyra ombuden är i år Daniel Kraft, Gustav Ekström, Alexander Nymark och Hanna Isero. Sissela Sjöberg och Oskar Hansson från HTS kommer att vara koordinatorer för Lunds Universitets Allians.