Valfullmäktige 2

Valfullmäktige 2 behandlar valet av utlysta poster. Mejla ordf@hts.lu.se om handlingar önskas.

Mötet sker i sal B336 på LUX.