Sexmästeriet: Harry Potter och de vises sittning


Ugglor flyger omkring mitt på ljusa dagen. Katter läser kartor. Besynnerligt klädda människor i långa mantlar rör sig längs med Lunds gator. Någonting är på gång. 

Det är 20 år sedan den första Harry Potter-boken kom ut och det tycker vi borde firas. HTS sexmästeri presenterar därför stolt: Harry Potter-sittning!

Den 8:e April kl. 19 (..) öppnar portarna till stora salen (Blekingska Nationen) och vi tävlar vem som kommer att vinna den prestigefyllda elevhemspokalen! 

HUR: Så magisk som möjligt
VAR: Blekingska Nationen, Måsvägen 11
NÄR: 8 april 19:00
PRIS: 140 kr för sittning+eftersläpp
VEM: Alla medlemmar i Humanistiska och teologiska studentkåren!

Anmäl dig här senast 31/3

ID och Studentlundskort krävs! 
Eftersläppet är öppet för medlemmar i HTS.

Frågor? Hör av dig till vår facebook-sida eller på mejl till sexmasteriet@hts.lu.se

---

Owls swooping past in broad daylight. Cats reading maps. Oddly dressed people in long robes roaming the streets of Lund. Something strange is going on.

It’s been 20 years since the first Harry Potter book was published and we think that’s something worth celebrating. HTS' Committee of Festivities proudly present: Harry Potter sitting! 

On the 8th of April the gate to The Great Hall (Blekingska Nation) will open up and we’ll see who will win the prestigious house cup!

HOW: As magical as possible
WHERE: Blekingska Nationen, Måsvägen 11
WHEN: 8 April 19:00
PRICE: 140 kr for sittning+after party
WHO: All the members of the Student Union for Humanities and Theology

To join the sittning please fill in this form no later than 31/3

ID and Studentlund membership card is required! The after party is open for all members of HTS.

Any questions? You can write to our facebook page or send an e-mail to sexmasteriet@hts.lu.se