Valfullmäktige 1

Valfullmäktige behandlar valet av presidiet och styrelsen för verksamhetsår 17/18. Mejla ordf@hts.lu.se om handlingar önskas.

Mötet sker i sal B336 på LUX.