Lunära Högtiden 2017

Lyft bägar'n högt och klinga, vän!

Det är få som vet när eller hur Lunära Högtiden började, men det ryktas om att den har funnits lika länge som det har funnits humanister och teologer. HTS äger en bit mark på månen (en ungefärlig storlek av Skåne) och detta firar vi varje vinterår med en stor fest. Önskan som fortfarande finns kvar efter alla dessa år är att vi en dag ska kunna bygga studentbostäder på månen, och en gång för alla lösa humanist- och teologistudenternas bostadsbrist. Tills den dagen kommer firar vi månen under ett lunärt spektakel: Lunära Högtiden.

Den 25 februari slår vi upp dörrarna till Lunära Högtiden 2017 och annordnar finsittningen, för andra året i rad, i Universitetshusets lokaler! Humanistiska och teologiska studentkåren välkomnar alla medlemmar och speciellt anmodade till en kväll med sång och dans!

Anmälan och mer information kommer senare.

Välkomna!
Månbas med HTS presidium

--------------------------------

"Lyft bägar'n högt och klinga, vän!"

There are few people who know when or how the Lunar Feast began, but it is rumored that it has existed for as long as there have been humanists and theologians. HTS owns a piece of land on the moon (an approximate size of Skåne) and we celebrate that every winter year with a big party. After all these year, one desire still remains: that one day we will be able to build student housing on the moon, and once and for all solve housing to all students of humanities and theology. Until that day comes, we celebrate the moon during a lunar spectacle that we call the Lunar Feast.

On February 25, we open the doors to a fancy dinner party at the Main University Building! Student union for Humanities and Theology welcomes all members and specially invited to an evening of song and dance!

Registration and more information will come soon.

Best regards
Head of Lunar Festivities and the HTS Presidium