HEMLIG FADDERAKTIVITET // SECRET MENTORS’ ACTIVITY

21 januari kl ??, Plats??
Era faddrar har planerat en hemlig, men såklart en fantastiskt rolig aktivitet!
---------------------------
January 21 - Time ??, Place ??

Your mentors have planned a very secret, but of course very fun activity for you.