Hemlig fadderaktivitet a.k.a Krügerkraschen år 1932

- Tid??

- Plats??

Era faddrar har planerat en hemlig men såklart fantastiskt rolig aktivitet!

Sluttiden är bara preliminär! Faddrarna kan ha lite överraskningar efter kansliet är stängt!