Picknick a.k.a Näringslivsförordningen 1846

- Absalon

Vi tar med filtar och slår oss ner i gräset för en hederlig picknick ute i det fria! Vi fixar maten — ni fixar stämningen.

Sluttiden är bara preliminär! Faddrarna kan ha lite överraskningar efter kansliet är stängt!