Studentikos etikett och pubkväll a.k.a Lunds universitet bildas 1666


- LUX Aula

- Kristianstads nation

Vi går tillsammans på en “föreläsning” om Lunds studentliv för att senare gå till Kristianstads nation för Pubkväll och tävla i Quiz!

Sluttiden är bara preliminär! Faddrarna kan ha lite överraskningar efter kansliet är stängt!