Kårgille a.k.a Skåne blir svenskt år 1658

- LUX foalje

Kom förbi LUX och träffa kårens utskott och studentråd. Vi vill gärna berätta om vad vi i kåren gör!

Sluttiden är bara preliminär! Faddrarna kan ha lite överraskningar efter kansliet är stängt!