Valberedningen intervjuar kandidater till förtroendeposter // Nomination Committee interview the candidates


Denna helgen kommer Valberedningen hålla intervjuer av kandidater som har sökt eller blivit nominerade till en av HTS vakanta förtroendeposter. Valberedningen och du som kandidat kommer komma överens om en tid via mejl eller telefon.

Tryck här för att läsa mer och se vilka poster som är vakanta! →

-----------------------------------------

This weekend, the Nomination Committee will hold interviews of the candidates who have applied for or been nominated to one of HTS vacant positions of trust. The Nomination Committee and you as the candidate will agree on a time via email or telephone.

Click here to read more and see which positions are vacant! →