Uppstartsmöte för HTS Sexmästeri

~English below~

Är du intresserad av att gå med i HTS Sexmästeri och planera de fetaste festerna, samtidigt som vi har toppenkul tillsammans? Kom på detta öppna möte och få reda på mer om vad det innebär att vara ledamot i Sexmästeriet och hur det går till för att gå med. Kom igen, det blir kul!

Attenda Facebookeventet! https://www.facebook.com/events/294548977591821/

---

Are you interested in joining HTS Part Committee and help organise the sweetest parties, while we have fun together? Come to this open meeting and learn more about what it entails to be a member of 'Sexmästeriet' and how you can get involved. It will be held in the Student Union's general office, on the first floor of Absalon in SOL.
Come along, it'll be fun!

Attenda Facebookeventet! https://www.facebook.com/events/294548977591821/