Sittning a.k.a Sverige vinner VM-brons år 1994


- Blekingska Nationen

En kväll fylld med kostymer, lösmustascher, mat, sång och dans. Såklart följer en legendarisk fest!

Sluttiden är bara preliminär! Faddrarna kan ha lite överraskningar efter kansliet är stängt!