Introduktion a.k.a Lund grundas år 990

- LUX Aula

Här presenteras temat, aktiviteterna och du får träffa din grupp och dina faddrar för första gången!

Sluttiden är bara preliminär! Faddrarna kan ha lite överraskningar efter kansliet är stängt!