Jultacket för aktiva! / Christmas thank you party!

Kära aktiva medlem,/Dear active member of HTS,

Vi vill tacka dig för det arbete du har gjort för kåren den här terminen genom att bjuda in till en festlig eftermiddag och kväll med julfika, julpyssel och julbord! (Och kanske en och annan överraskning...)

Datum: Fredag 9 december
Tid: 16.00 (julfika), 18.30 (julbord)
Plats: Absalon, SOL-centrum (julfika), Blekingska nationen (julbord)

Anmäl dig till här senast den 1 decemberhttps://goo.gl/forms/b9jX0m26g05DQi4f2

~~

Dear active member of HTS!
We would like to thank you for the work you have done for the union this semester by inviting you to a festive afternoon and evening with fika, pyssel and a Christmas dinner! (And perhaps a few surprises...)

Date: Friday, December 9
Time: 16.00 (fika), 18.30 (dinner)
Place: Absalon, SOL-centrum (fika), Blekingska nationen (dinner)

Please sign up here until December 1sthttps://goo.gl/forms/b9jX0m26g05DQi4f2