Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder i Ivarssonska biblioteket på kårkansliet.

November 30
Café Multilingua
December 6
International Day