Studeranderepresentantutbildning HT16

Välkommen till studeranderepresentantsutbildning för HTS

Utbildningen är till för dig som sitter i ett studentråd eller har ett förtroendeuppdrag för HTS och skulle vilja veta lite mer Lunds universitet och HT-fakulteterna. Det kommer även att vara en workshop om hur man skriver protokoll och en workshop om ärendehantering/rättighetslistan (se nedan). Det kommer eventuellt att finnas mat innan mötet (beroende på hur många som anmäler sig).

På plats kommer en del behjälplig information (i skrift!) att finnas.

18.15. Lunds universitet - organisation och förvaltning
18.30. Humanistiska och teologiska fakulteterna - organisation och förvaltning
18.45. Humanistiska och teologiska studentkåren - organisation
19.00-19.15 PAUS
19.15 Protokoll, workshop
19.30 Rättighetslistan/enskilda ärenden och fall, workshop

För anmälan kontakta Daniel på vkou@hts.lu.se eller 0738755744

December 14
Fullmäktige