Styrelsemöte


Styrelsen sammanträder i Ivarssonska biblioteket på kårkansliet.

November 2
Café Multilingua
November 8
Fullmäktige