Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder i Ivarssonska biblioteket på kårkansliet.