Fullmäktige

Kårens fullmäktige sammanträder i LUX B336. Alla medlemmar har rätt att närvara.

Vill du ha kallelse till mötet? Skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se.

November 8
Styrelsemöte
November 9
Café Multilingua