Fullmäktigemöte 2

Vad: Fullmäktige 2
När: 11/10
Klockan: 17.30

FUM sammanträder för sitt andra möte under denna termin.
Om du vill ha handlingar, mejla ordf@hts.lu.se eller gå in på Fullmäktige.