Vi arbetar för dig som studerar

Antikens kultur och samhällsliv
Arkeologi
Historisk osteologi
Kognitionsvetenskap
Praktisk filosofi
Teoretisk filosofi
Historia
Mänskliga rättigheter
Religionshistoria
Islamologi
Ryska

Arkivvetenskap
Bokhistoria
Etnologi
Förlags- och bokmarknadskunskap
Idé- och lärdomshistoria
Intermediala studier
Kulturadministration
Museologi
Musikvetenskap
Ämneslärare
Rumänska

ArabiskaEngelska
Europastudier
Filmvetenskap
Franska
Italienska
Japanska
Jiddisch
Kinesiska
Latin
Lingvistik
Litteraturvetenskap
Svenska

Praktisk teologi
Religionsfilosofi
Etik
Systematisk teologi
Tyska
Mellanösternkunskap
Nygrekiska
Retorik
Teatervetenskap
Kyrkohistoria
Judaistik
m. fl

och många andra ämnen på ht-fakulteterna vid lunds universitet

 

Utbildning

Kårens kärnverksamhet är bevakning av och påverkan på HT-fakulteternas utbildningar för att säkerställa att de håller så hög kvalitet som möjligt.

Läs mer →

Studiesocialt

Hur mår egentligen våra studenter? Hur är studiemiljön idag och hur kan vi påverka den till det bättre? Studiesocialt arbete är en av kårens viktigaste verksamheter.

Läs mer →

Socialt

Vi arrangerar många evenemang såsom sittningar, spelkvällar, språkcafé och även novischperioder för nya studenter i början av varje termin.

Gå in på vår kalender →