Valet till Fullmäktige är igång och du kan kandidera! 

Kandidera till fullmäktige här

Just nu pågår HTS fullmäktigeval. Du kan kandidera fram tills den 27 februari, och därefter rösta på kandidaterna fram tills den 31 mars. Men vad är det egentligen man kandiderar till, och vad gör de framröstade kandidaterna? Nedan följer några vanliga frågor om fullmäktige!

Har du fler frågor mailar du ordf@hts.lu.se

Vad är Fullmäktige?

Fullmäktige är det högst beslutande organet inom kåren, där alla beslut som rör strategiskt arbete och ekonomi fattas. Fullmäktige bestämmer också vilka styrdokument kåren ska arbeta efter, hur kåren ska ställa sig i olika frågor och vilka personer som ska väljas till kårens många olika interna och externa uppdrag.

 

Hur påverkas du av fullmäktige?

Även om frågorna fullmäktige jobbar med kan låta lite avancerade, så handlar det ofta om ganska konkreta saker. I fullmäktige diskuterar vi frågor som hur man gör novischperioden så bra som möjligt, hur vår sociala verksamhet ska bedrivas, hur man på bästa sett ser till att kvaliteten på utbildningen är så hög som möjligt, och mycket mer som påverkar alla oss studenter.

Hur funkar det rent praktiskt?

Fram tills den 27 februari har du möjlighet att kandidera till fullmäktige. Därefter är det val, där alla HTS studenter får möjlighet att rösta på sina favoritkandidater via en länk de får i ett mejl. 15 ordinarie fullmäktigeledamöter och 6 suppleanter ska väljas.

Du som kandiderar och blir vald blir sedan kallad till cirka ett möte i månaden under det kommande året. Mötena hålls på kvällstid och brukar vara cirka tre timmar långa.

Inför varje möte blir du bjuden på middag, och som aktiv i kåren får du också möjlighet att vara med på sociala evenemang som tacksittningar och vår aktivaresa. 

Kan jag vara med i fullmäktige?

Ja! Alla som är medlemmar av HTS kan sitta i fullmäktige. Fullmäktige behöver ledamöter som tycker det är roligt att diskutera frågor på organisationsnivå, som tycker det är viktigt med demokrati och som vill vara med och påverka där det fattas viktiga beslut. Du behöver inte vara expert på varken kårverksamhet eller organisationstänk från början – det viktiga är att du är sugen på att lära och engagera dig!

 

 

Varför ska jag söka till HTS fullmäktige?

·      För att det är roligt att diskutera och besluta i frågor som rör kårens verksamhet.

·      För att du får möjlighet att göra din röst hörd i frågor som påverkar dig som student vid HT-fakulteterna.

·      För att det är en bra erfarenhet av demokratiskt organisationsarbete som ser bra ut på ditt CV.

·      För att det ingår mat, tack-verksamhet och möjlighet att träffa en massa nya, trevliga människor.

·      För att studietiden blir roligare om man engagerar sig i den!

1jq5h2.gif