HTS Fullmäktige är kårens högsta, beslutande organ.

Fullmäktige ansvarar för kårens strategiska arbete och dess ekonomi. FUM antar stadgar, reglemente, verksamhetsplan, budget, policydokument, handlingsplaner och verksamhetsberättelser och är den beslutande ledningen för kåren. Utöver detta väljer fullmäktige representanter för kårens interna och externa förtroendeuppdrag. Fullmäktigemöten hålls vanligtvis en gång i månaden.

Vill du få kallelser till FUM? Skicka ett e-mail till ordf@hts.lu.se.

Vem sitter i Fullmäktige?

Alla medlemmar i HTS kan kandidera och rösta i fullmäktigevalet som hålls under vårterminen. I detta val tillsätts 15 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter i kårens FUM. Det fullmäktige som väljs kommer sedan i sin tur att tillsätta alla de förtroendeposter som utlyses både internt och externt.

VEM ÄR DU SOM KANDIDERAR?

Du som kandiderar är medlem i HTS och bör vara intresserad av kårens verksamhet, organisatoriska frågor och studentfrågor. Du som kandiderar bör också kunna fullfölja ditt uppdrag under hela mandatperioden som sträcker sig över höstterminen och vårterminen.

 

HTS Fullmäktige 18/19 består av:

Cornelia Andersson
Lovisa Tillström
Marina Hansson
Saga Cornelius
Felicia Åstrand
Nils Rood
Kristina Cekanovic
Alicia Grahn Brostedt
My Bodin
Nora Carlsson
Valdemar Cornelius
Anna Hyll
Gustav Ekström
Kathleen Myrestam
Rasmus Silfver

Suppleanter
Marcus Romedahl
Katarina Davidsson
Jack Holm
Joel Bertilsson