HTS Fullmäktige är kårens högsta, beslutande organ.

Fullmäktige ansvarar för kårens strategiska arbete och dess ekonomi. FUM antar stadgar, reglemente, verksamhetsplan, budget, policydokument, handlingsplaner och verksamhetsberättelser och är den beslutande ledningen för kåren. Utöver detta väljer fullmäktige representanter för kårens interna och externa förtroendeuppdrag. Fullmäktigemöten hålls vanligtvis en gång i månaden.

Vill du få kallelser till FUM? Skicka ett e-mail till ordf@hts.lu.se.

Vem sitter i Fullmäktige?

Alla medlemmar i HTS kan kandidera och rösta i fullmäktigevalet som hålls under vårterminen. I detta val tillsätts 15 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter i kårens FUM. Det fullmäktige som väljs kommer sedan i sin tur att tillsätta alla de förtroendeposter som utlyses både internt och externt.

VEM ÄR DU SOM KANDIDERAR?

Du som kandiderar är medlem i HTS och bör vara intresserad av kårens verksamhet, organisatoriska frågor och studentfrågor. Du som kandiderar bör också kunna fullfölja ditt uppdrag under hela mandatperioden som sträcker sig över höstterminen och vårterminen.

 

HTS Fullmäktige 19/20 består av:

Ordinarie

Saga Cornelius
Emma Svensson
Felicia Åstrand
Anja Sundqvist-Axelsen
Axel Lindberg
Nils Rood
Cornelia Andersson
Katarina Davidsson
Linnéa Barkhamn
Josefin Malmberg
Rebecca Ferding
Kristina Cekanovic
Ravn Kirkegaard
Linnea Karlsson
Marina Hansson

Suppleanter

Anna Johansson
Kathleen Myrestam