HTS Fullmäktige är kårens högsta, beslutande organ.

Fullmäktige ansvarar för kårens strategiska arbete och dess ekonomi. FUM antar stadgar, reglemente, verksamhetsplan, budget, policydokument, handlingsplaner och verksamhetsberättelser och är den beslutande ledningen för kåren. Utöver detta väljer fullmäktige representanter för kårens interna och externa förtroendeuppdrag. Fullmäktigemöten hålls vanligtvis en gång i månaden.

Vill du få kallelser till FUM? Skicka ett e-mail till ordf@hts.lu.se.

Vem sitter i Fullmäktige?

Alla medlemmar i HTS kan kandidera och rösta i fullmäktigevalet som hålls under vårterminen. I detta val tillsätts 21 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter i kårens FUM. Det fullmäktige som väljs kommer sedan i sin tur att tillsätta alla de förtroendeposter som utlyses både internt och externt.

 

VEM ÄR DU SOM KANDIDERAR?

Du som kandiderar är medlem i HTS och bör vara intresserad av kårens verksamhet, organisatoriska frågor och studentfrågor. Du som kandiderar bör också kunna fullfölja ditt uppdrag under hela mandatperioden som sträcker sig över höstterminen och vårterminen.

HTS Fullmäktige 16/17 består av:
llda Kahrimanovic
Oskar Johansson
Saga Cornelius
Ronja Lundgren
Veronica Pålsson
Hedvig Pettersson
Sissela Sjöberg
Marina Hansson
Elisabeth Jensen Haverling
Kristoffer Bengtsson
August Lindberg
Linnea Karlsson
Lukas Olsson
Gustav Ekström
Caroline Ljungqvist
Jacob Holm
Oskar Hansson
Alexander Nymark
Nils Rood
Rasmus Silfver
My Bodin


protokoll

17/18

VALFUM 3
VALFUM 2
VALFUM 1

16/17

FUM 9
FUM 8
FUM 7
FUM 6
FUM 5
FUM 4
FUM 3
VALFUM 4
FUM 2
FUM 1
VALFUM 3
VALFUM 2
VALFUM 1

15/16
 

FUM 9
FUM 8
FUM 7
FUM 6
FUM 5
FUM 4
FUM 3
VALFUM 3
FUM 2
FUM 1
VALFUM 2
VALFUM 1
 

 

Protokoll från FUM före 15/16 hittar du här